ALV 4 juli

logo

Ledenvergadering op 4 juli: welkom!

Leden kunnen het hele jaar door ervaringen delen en wensen vooractiviteiten opperen bij het bestuur. 

Dat is afgelopen clubjaar zelfs op een fantastische wijze gedaan: 9 leden willen zich inspannen om de bestuursfuncties over te nemen danwel op andere wijze de skivereniging te laten voortbestaan. 

Daardoor kan onze voorzitter opgevolgd worden, net als de secretaris, penningmeester en ledenadministratie. Heel fijn is dit! 

Er zijn al gesprekken gaande over hun toekomstige inzet. De formele kandidaatstelling en benoeming volgen later. 

De stand van zaken lichten wij toe in de komende Algemene Ledenvergadering.

 

Deze ALV houden we op donderdagavond 4 juli, na de ZomerFit-slotles in Ede. 

De bijeenkomst is in het vergaderlokaal in de Tennishal van Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud aan de Langschoterweg 9 in Bennekom. Aanvang 21.15 uur.

Alle ZomerFit’ers zijn welkom, zowel de deelnemers van Ede als van Veenendaal/Rhenen. 

Iedereen mag aan de slotles in Ede meedoen en daarna ook naar de vergadering komen. Je hoort dan dus meer over de vernieuwing van het bestuur.

Daarnaast komen onze financiën ter sprake, evenals het voorbije en het komende seizoen. 

Als de ALV de begroting 2024-2025 goedkeurt, stelt zij daarmee ook de cursustarieven voor SneeuwFit en ZomerFit vast. 

De papieren stukken zijn in de vergadering aanwezig. Bij de secretaris kun je de volledige agenda, het ALV-verslag van juni 2023, de jaarrekening en de begroting opvragen als je die vooraf wilt bekijken. 

Tijdens de (korte) vergadering bieden wij een drankje en hapje aan. Van harte welkom en graag tot ziens op 4 juli.