Privacyverklaring

privacy afbeelding website

Skivereniging Gelderse Vallei heeft onderstaande privacyverklaring opgesteld.

 

Privacyverklaring Skivereniging Gelderse Vallei
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Daar willen wij uiterst zorgvuldig mee omgaan. Daarom zetten wij in deze verklaring voor u uiteen hoe wij dat doen en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen hierover, stuur deze dan gerust per e-mail naar onze secretaris via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Uw privacy
De skivereniging Gelderse Vallei (svGV) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor haar activiteiten. Uw privacy is immers ook voor ons van groot belang. Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, deelnemers, vrijwilligers, sponsors en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de svGV?
Voor onze dienstverlening verzamelt en verwerkt de skivereniging bepaalde persoonsgegevens van haar leden zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel lidmaatschapsnummer van de Nederlandse Skivereniging.
Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel:
  • (bestuurs)lid, sporter, vrijwilliger of sponsor te kunnen worden / zijn van de svGV;
  • om activiteiten, vrijwilligerswerk en overige diensten te kunnen leveren;
  • om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbieden via print, email, (social) media en telefoon;
  • om cursusgeld te kunnen innen en kosten in rekening te kunnen brengen of te vergoeden;
  • om haar organisatiedoelstelling te kunnen verwezenlijken.
 
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
De svGV verstrekt gegevens van deelnemers en vrijwilligers aan de Nederlandse Skivereniging. Dit is een voorwaarde van het lidmaatschap van de skivereniging Gelderse Vallei aan de NSkiV. 
Naast deze verstrekking aan de NSkiV verstrekt svGV uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:
  • wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak;
  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de svGV.
svGV laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
svGV maakt naast een eigen website ook gebruik van Facebook en Twitter. De skivereniging is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere deelnemers van die media omgaan met persoonsgegeven. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de svGV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. svGV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Beeld- en geluidsmateriaal
Van haar activiteiten maakt de svGV via een van haar leden of vrijwilligers beeld- en geluidsmateriaal (foto, film, geluidsopname) voor gebruik van promotionele doeleinden. Dit materiaal mag niet zonder toestemming van de skivereniging en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 
Wijzigingen
De svGV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie op www.skigeldersevallei.nl publiceren.
 
Vragen?
Bij vragen kunt u een e-mail sturen aan de secretaris van de svGV. Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door svGV, dan kunt u een e-mail sturen aan de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.