Vereniging algemeen

De Skivereniging Gelderse Vallei is als zelfstandige vereniging notarieel opgericht op 18 april 1996. De periode daarvoor, vanaf 21 september 1977, maakte 'Gelderse Vallei' als Kring onderdeel uit van de Nederlandse Skivereniging (NSkiV). De vereniging is aangesloten bij de NSkiV.

De Skivereniging Gelderse Vallei heeft haar zetel in Ede en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 40483305.
Het secretariaat (mw. Fenna Fleer) is Martin Luther Kingstate 44, 6716 NC Ede, telefoon 0318-641124.
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domeinnaam: www.skigeldersevallei.nl

Bevordering ski-/sneeuwsport

De Skivereniging Gelderse Vallei heeft als doel op lokaal en regionaal niveau de beoefening van de skisport en de takken van sneeuwsport te bevorderen. De vereniging organiseert vrijwel de hele jaar door cursussen en activiteiten, die tegelijkertijd prima zijn om ieders persoonlijke conditie en uithoudingsvermogen te bevorderen en op peil te houden. De vereniging richt zich vooral op deelname van inwoners uit de steden en dorpen van de gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen, Rhenen en Renkum. 

Lidmaatschap

De deelnemers aan de activiteiten worden door hun inschrijving en de betaling van het cursustarief automatisch lid van sv Gelderse Vallei. Men hoeft voor dat lidmaatschap geen apart bedrag te betalen. Sv Gelderse Vallei geeft de namen en adressen van de deelnemers door aan de NSkiV, die hen als clublid voor een jaar administreert. Een clublid van NSkiV ontvangt een 'skipas' die aanbiedingen en voordelen op wintersportgebied kan opleveren. 

Het verenigingsjaar van sv Gelderse Vallei loopt van 1 mei tot en met 30 april. De begroting en de jaarrekening van baten en lasten worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De ALV als hoogste orgaan in de vereniging benoemt de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en coördinator activiteiten. Het bankrekeningnummer van de penningmeester is: NL60 INGB 0003 8867 97 t.n.v. penningmeester Skivereniging Gelderse Vallei.

Als u mee wilt doen aan een cursus, opleiding en activiteit, kunt u dat het beste en snelste doen door het formulier op deze website in te vullen. Je vindt het aanmeldingsformulier onder "Aanmelden" en door op hier te klikken. U kunt kiezen uit verschillende abonnementen en een 10-lessenkaart SneeuwFit.

Als je eerst eens wil uitproberen wat SneeuwFit of ZomerFit inhoudt, kunt u een gratis proefles komen volgen.

NSkiV 

Bij De Nederlandse Skivereniging kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten, opleidingen en daar de wintersportexpertise. Een aantal deelnemers van de vereniging is lid van de NSkiV. Dat kan als hoofdlid en bij meer personen op een adres als gezinslid. Zo'n hoofdlidmaatschap dient u tegen betaling van de contributie zelf bij de NSkiV aan te gaan, www.wintersport.nl. Dit levert allerlei voordelen op zoals korting op wintersportreizen, toegang tot een reisverzekering en deelname aan SneeuwFit online. Ook ontvangt het NSkiV-lid een NSkiV-pas, 4x per jaar het Wintersportmagazine en 1x het Snowboardmagazine. Het complete overzicht van 'voordeel, voorrang en voorrecht' kunt u bekijken op www.wintersport.nl/lidmaatschap. Een deelnemer die lid is van de NSkiV ontvangt een korting op het inschrijfgeld bij sv Gelderse Vallei.

Activiteiten

SneeuwFit: diverse zaaltrainingen in de avonduren op verschillende locaties in de regio Gelderse Vallei ten behoeve van een goede fysieke voorbereiding op de wintersportvakantie (voor meer info zie "SneeuwFit").

Ski Compact: een zeer compacte training als voorbereiding op een wintersportvakantie in de Kerstperiode en/of in de Voorjaarsvakantie (meer op onze Homepage en onder "SneeuwFit"). 

ZomerFit: een trainingsprogramma in de buitenlucht in voorjaar en zomer (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) om ook dan de conditie op peil te houden.

Nordic Walking: op aanvraag ontvangt u informatie over kennismaking met Nordic Walking.

Sportief Wandelen: ook wel Power Walking genoemd, hierover meer op aanvraag. 

Bij deelname aan meerdere activiteiten in een seizoen ontvangt u een korting. Iemand die eerst kennis wil maken met een activiteit, kan gratis aan een proefles meedoen. Dat kunt u op het inschrijfformulier bij bijzonderheden invullen.