Vereniging algemeen

De Skivereniging Gelderse Vallei is als zelfstandige vereniging notarieel opgericht op 18 april 1996.  Daaraan voorafgaand, sinds 21 september 1977, was ‘Gelderse Vallei’ als regionale Kring een onderdeel van de Nederlandse Skivereniging (NSkiV). De vereniging is aangesloten bij de NSkiV.

De Skivereniging Gelderse Vallei heeft haar zetel in Ede en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 40483305.

Het secretariaat (mw. Fenna Fleer) is gevestigd op
Martin Luther Kingstate 44, 6716 NC Ede
telefoon 0318-641124
E-mailadres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domeinnaam: www.skigeldersevallei.nl

Bevordering ski-/sneeuwsport

De Skivereniging Gelderse Vallei (sv Gelderse Vallei) heeft als doel om op lokaal en regionaal niveau de beoefening van de skisport en aanverwante takken van sneeuwsport te bevorderen. Daarvoor organiseert de vereniging vrijwel het gehele jaar door cursussen en activiteiten, die tegelijkertijd prima geschikt zijn om ieders persoonlijke conditie en uithoudingsvermogen te bevorderen of op peil te houden. De vereniging richt zich vooral op deelname van inwoners uit de steden en dorpen van de gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen.

Lidmaatschap

De deelnemers aan deze activiteiten worden door hun inschrijving en de betaling van het cursustarief automatisch lid van sv Gelderse Vallei. Men hoeft voor dat lidmaatschap geen apart bedrag te betalen.  Sv Gelderse Vallei geeft de namen en adressen van de deelnemers door aan de NSkiV, die hen als clublid voor één jaar administreert. Tot nu toe ontvangt een clublid van de NSkiV een ‘skipas’ die aanbiedingen en voordelen op wintersportgebied kan opleveren.

Het verenigingsjaar van sv Gelderse Vallei loopt van 1 mei tot en met 30 april. De begroting en de jaarrekening van baten en lasten worden op voorstel van het bestuur telkens door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De ALV als hoogste orgaan in de vereniging benoemt ook de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en coördinator activiteiten.  Het bankrekeningnummer van de penningmeester is: NL60 INGB 0003 8867 97 t.n.v. penningmeester Skivereniging Gelderse Vallei.

Als u mee wilt doen aan een cursus, training of activiteit, kunt u dat het beste en snelste doen door het formulier op deze website in te vullen. Je vindt het aanmeldingsformulier onder “Aanmelden” en door hier te klikken.  U kunt kiezen uit verschillende abonnementen en een 10-lessenkaart SneeuwFit. Een Seizoenabonnement SneeuwFit loopt van begin oktober tot eind maart (omvat 22 lessen).  Een Winterabonnement SneeuwFit loopt van eind oktober tot eind maart (=20 lessen).  Een Krokusabonnement loopt van eind oktober tot half februari (=16 lessen).  Zomerfit is een buitenactiviteit van begin april t/m juni (12 lessen).

Als je nog geen keuze weet te maken kun je altijd eerst een gratis proefles komen volgen.

NSkiV

Omdat sv Gelderse Vallei aangesloten is bij de Nederlandse Skivereniging kan zij gebruik maken van de faciliteiten, opleidingen en daar beschikbare wintersportexpertise. Een aantal deelnemers van de vereniging is tevens lid van de NSkiV. Dat kan als hoofdlid en bij een meer personen op een adres als gezinslid. Zo’n hoofdlidmaatschap dient u tegen betaling van 35 euro contributie zelf rechtstreeks bij de NSkiV aan te gaan,  www.wintersport.nl. Dit levert allerlei voordelen op zoals korting op wintersportreizen, toegang tot een reisverzekering en deelname aan SneeuwFit online. Ook ontvangt het NSkiV-lid een NSkiV-pas, 4x per jaar het Wintersportmagazine en 1x het Snowboardmagazine. Het complete overzicht van ‘voordeel, voorrang en voorrecht’ kunt u bekijken op www.wintersport.nl/lidmaatschap.  Een deelnemer die lid is van de NSkiV ontvangt een korting op het inschrijfgeld bij sv Gelderse Vallei.

Activiteiten

SneeuwFit: diverse zaaltrainingen in de avonduren op verschillende locaties in de regio Gelderse Vallei ten behoeve van een goede fysieke voorbereiding op de wintersportvakantie (voor meer info zie “Sneeuwfit”).

Ski Compact: een zeer compacte training overdag als voorbereiding op een wintersportvakantie in de Kerstperiode of in de Voorjaarsvakantie (meer op onze Homepage en onder “Sneeuwfit”). Hiertoe behoort ook een praktijkles op een outdoor skibaan.

ZomerFit: een trainingsprogramma in de buitenlucht in voorjaar en zomer (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) om ook dan de conditie op peil te houden.

Nordic Walking: in voor- en najaar een kennismakingscursus voor beginners (meer bij Home en Nordic Walking).  Nordic Walking safaritochten: van september tot mei elke maand op een zaterdagochtend een sportieve tocht voor geoefende Nordic’ers door de fraaie natuur in de Gelderse Vallei, startlocatie wisselend (meer bij Home en Nordic Walking).

Sportief Wandelen: ook wel Power Walking genoemd, een uiterst sportieve openluchtactiviteit op zaterdagochtend in najaar en voorjaar (meer bij Home en Nordic/Power Walking).

Bij deelname aan meer activiteiten ontvangt u een korting.  Iemand die eerst kennis wil maken met een activiteit, kan gratis aan een proefles meedoen. Dat kunt u op het inschrijfformulier bij bijzonderheden invullen.